សុខា រៀល អ៊ីស្តេត ឯ.ក

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល
រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ
  • 067 200 777 / 098 200 777 / 099 200 777
  • sale@sokharealestate.com.kh
  • Bokor Mountain, Tek Chhou District, Kampot Province, Kingdom of Cambodia
ទាញយកខិត្តប័ណ្ណ